Welkom.Massage.Pedicure.Reflexzônetherapie.Cursussen.Nieuws.Alg. Informatie.

K.V.K. 27143918 BTW nr. NL0873.27.028.B.01 Lid van: VNRT, RBCZ, ProVoet, N.A.Z.  

Elementen

Dit is een cursus over de vijf elementen: aarde – water – vuur – lucht - ether.

 

Deze cursus is bedoeld als een bijdrage tot je persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van de elementen ga je de patronen in je leven herkennen en begrijpen. Het resultaat is bewustwording, je krijgt meer be-grip voor èn grip op je eigen leven, om uiteindelijk meer van jezelf te kunnen zijn.

Met deze cursus wil ik meer doen dan alleen kennis aanbieden. Je krijgt persoonlijke begeleiding en ondersteuning om het geleerde in de praktijk te brengen. Deze cursus werkt ook therapeutisch voor jezelf omdat ik veel aandacht besteed aan ieders eigen ervaringen. Aan het begin van iedere les is hier voldoende ruimte voor. Wat vind je makkelijk/moeilijk. Herken je het element bij jezelf en bij je omgeving. Hoe ga je daarmee om. Wanneer voel jij je het meest in je element. Wat zegt dat over jou en hoe pas je deze kennis in het dagelijkse leven toe. Je leert beter te communiceren, waardoor je tot nieuwe inzichten kan komen. Het is dus iets minder vrijblijvend dan een cursus waarbij alleen kennisoverdracht plaatsvindt. Er wordt diep en persoonlijk op de stof ingegaan. Daarom is het aantal deelnemers per cursus beperkt.

 

Enkele situaties, die in de cursus besproken worden:

 

Deze en nog vele interessante onderwerpen zullen aan bod komen in de cursus.

Soms kunnen we de bestaande situaties niet veranderen, maar wel onze houding ten opzichte daarvan.

De cursus is zo opgezet dat er voldoende aandacht is voor de eigen ervaringen en reacties en er is persoonlijke begeleiding om dit in de praktijk te brengen.

Aan ieder element worden twee lessen besteed, de laatste les is een evaluatie waarin je naar jezelf gaat kijken. De lessen zijn vooral op de praktijk van alledag gericht, simpel en eenvoudig d.w.z. er is geen extra tijd, geld of levensverandering voor nodig. Al doende leert men, dus geen huiswerk of ingewikkelde oefeningen.

 

 

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te printen en in een gefrankeerde envelop te sturen naar :

Marijke van der Vloed Paardenweide 14 2727 DW Zoetermeer of een mailtje te sturen naar info@pul-ma.com